Diskutujte k tématu Role spolupracujících subjektů při ochraně ohrožených dětí

Role spolupracujících subjektů při ochraně ohrožených dětí

Oponentní komentář k textu MUDr. Martiny Kašparové

MUDr. Zlatko Marinov

MUDr. Kašparová se ve svém příspěvku věnuje problematice CAN, v rámci kterého je úloha lékaře upravená předpisy a zákonnými úpravami a při jejich nesplnění je lékař vystaven trestně právní odpovědnosti, která, přestože se v běžné praxi v současné době neuplatňuje, má pevná a jasně stanovená pravidla. Za plnění těchto pravidel je lékař honorován z fondu základního zdravotního pojištění.

O tom, že k výskytu   CAN je náchylná každá  ústavní péče a prakticky je výskyt  CAN integrální součástí každé dlouhodobé ústavní péče, se paní doktorka zmiňuje jen nepřímo tím, že by měla být na prvém místě preferovaná rodinná nebo zajištěna náhradní rodinná péče.

Na samostatnou diskuzi by bylo, proč v ČR nebyli  trestně odpovědní lékaři, kteří se spolupodíleli na rozvoji  CAN,  a proč není dokumentován CAN v rámci ústavní péče.

Paní doktorka se nepřímo zmiňuje o tom, že zejména registrující praktický lékař pro děti a dorost by měl  plnit v rámci své preventivně léčebné činnosti integrující subjekt v rámci zdravotně – sociálně – právní ochrany nezletilých dětí. Ten vyplývá z WHO definice zdraví a základních práv dětí UNESCO, které jsou integrovány v EU a v ČR legislativě.  Registrující praktický lékař pro děti a dorost je v úzkém kontaktu s dítětem a s jeho rodinou v rámci preventivních prohlídek a při léčebné činnosti. Jeho povinností je se vedle zdravotního stavu v rámci prevence zabývat sociálním zázemím dítěte: zhodnocením funkčnosti rodiny a jejím sociálním stavem.  V případě známek afunkční rodiny má neprodleně  informovat příslušný OSPOD a v případě rozvoje CAN Policii ČR. V případě známek dysfunkční rodiny by měl být v úzkém kontaktu s pracovníky OSPODu a navrhovat využití místně příslušných sociálních služeb, které umožňují sanaci rodiny v rámci sociálně – právní ochrany dítěte. Tyto jeho funkce jsou honorovány z fondu základního zdravotního pojištění v rámci kapitační platby.

Na samostatnou diskuzi  by bylo: Proč se PLDD  v současné době preventivně sociální funkci nevěnují. Proč je obecně rozšířené zastírání ekonomické dysfunkce rodiny vykazováním jako zdravotní zátěž dítěte nebo rodinného příslušníka.

V rámci role spolupracujících subjektů při ochraně ohrožených dětí paní doktorka jen nepřímo objasňuje nezastupitelnou úlohu lékaře ve zvyšování zdravotní gramotnosti jednotlivých subjektů.

MUDr. Zlatko Marinov

Autor je pediatr a dětský obezitolog.

Zaslat odkaz na článek

code
obrázek je nečitelný

zavřít X

Copyright © 2011 Vhled. o.s. Všechna práva vyhrazena. Jakékoli převzetí obsahu tohoto webu je možné jen se souhlasem jeho provozovatele.