Kdo a proč > Proč >

ČÍ JE DÍTĚ?

Zdánlivě jednoduchá otázka, která nabývá širšího významu, ocitá-li se dítě v situaci, kdy jeho vlastní rodina selhává, přestane fungovat nebo naprosto zmizí z jeho života.

Tehdy vyvstávají otázky další:

 • Kdo a jak rozhoduje o dalším životě ohroženého dítěte?
 • Je vždy rozhodnuto v nejlepším zájmu dítěte? Jsou vždy naplněny všechny jeho potřeby?
 • Jsou osoby, které s dítětem pracují nebo o něm rozhodují, dostatečně kompetentní pro takto odpovědnou roli?
 • Pracují subjekty v procesu hodnocení a rozhodování vždy v souladu s tím, co jim ukládají mezinárodní úmluvy, zákon, standardy péče?
 • Je dítěti dostatečně nasloucháno a může projevit svou vůli?
 • Kde je hranice pro zachování dítěte v prostředí jeho vlastní rodiny a kdy by mělo být umístěno mimo ni?
 • Jaká je realita podpory ohrožených rodin? Pomáhá je současný systém zaktivizovat nebo je perzekuuje?
 • Jak efektivní je ústavní výchova vzhledem k úspěšnosti dítěte v životě?
 • Děláme vše proto, abychom nevytvářeli nová traumata v životě těchto dětí, staráme se v dostatečné míře o stabilizaci jejich psychického stavu?
 • Nabízíme dítěti uspokojivé podmínky pro budování jeho sebeúcty, dostatek podnětů k podpoře jeho sebevědomí, rozvoji jeho schopností?
 • Připravujeme dítě včas a dostatečně na jeho střet s realitou dospělosti a samostatného života?

Ať již jsou odpovědi na tyto otázky na různých úrovních systému péče či mimo něj jakékoliv, jsme přesvědčeni,       že situaci ohrožených dětí a jejich rodin znají nejlépe právě ti, kteří s nimi pracují. Proto chceme otevřít diskuzi, která by měla  přinést podněty pro chystané změny a současně může pomoci odstraňovat neporozumění a snižovat rezistenci všude tam, kde ještě panují pochyby či obavy.

Smyslem připravované transformace je zlepšení spolupráce všech subjektů, které s ohroženými dětmi a jejich rodinami pracují. Začněme tuto spolupráci již nyní i na tomto společném prostoru.

Při naší výměně zkušeností mějme stále na zřeteli nejlepší zájem ohroženého dítěte. Systém péče o ohrožené děti musí být takový, aby dítě chránil a pečoval o něj v souladu se všemi potřebami jeho zdravého a hlavně přirozeného vývoje.

Naše cíle:

 • Otevřít diskuzi všech subjektů, které se na práci s ohroženými dětmi podílejí.
 • Podpořit zlepšení vzájemné spolupráce jednotlivých subjektů v rámci transformace systému péče              o ohrožené děti a rodiny.
 • Prezentovat příklady dobré praxe práce s ohroženými dětmi, přinášet inspiraci k novým přístupům v práci   a k novým řešením.
 • Přinášet autentické zkušenosti a názory dětí a mladých lidí, kteří systémem péče prošli.
 • Prezentovat zajímavá statistická data a informace ve vzájemných souvislostech.
 • Přinášet aktuální informace v oblasti ochrany ohrožených dětí.

Copyright © 2011 Vhled. o.s. Všechna práva vyhrazena. Jakékoli převzetí obsahu tohoto webu je možné jen se souhlasem jeho provozovatele.