Vzkaz v láhvi >

Vzkaz v láhvi

AKTUÁLNĚ


Skupina mladých lidí, která se podílela na Vzkazech v láhvi, se přetransformovala na platformu Vteřina poté, dnes zapsaný spolek, a i nadále usiluje o to, aby práva dětí vyrůstajících v zařízeních institucionální péče nebyla jen prázdným pojem, ale nejvyšší možnou hodnotou. Více se o Vteřině poté a jejích aktivitách můžete dozvědět na www.vterinapote.cz


O VZKAZECH V LÁHVI

Již v raných přípravách projektu Čí je dítě? jsme se rozhodli zapojit do jeho realizace ty, jichž se naše společné téma nejvíce týká – klienty systému péče případně jejich rodiny. Domníváme se, že je správné, aby pracovníci v systému péče o ohrožené děti (POD) dostávali zpětnou vazbu od dětí a mladých lidí, se kterými a pro které pracují - aby slyšeli jejich názory, zkušenosti, příběhy. Otevřenou zpětnou vazbu považujeme za přirozenou a potřebnou.

Požádali jsme proto o spolupráci skupinu mladých lidí - bývalých klientů systému POD. Co o nich můžeme říci?  Dnes jsou ve věku 19 - 23 let, každý z nich strávil podstatnou část svého dětství a dospívání v některém z dětských domovů v ČR. Všichni jsou nějakým způsobem spojeni s Centrem SÁMOVKA - jsou nebo byli jejími klienty. Většina z nich v současnosti studuje, někteří právě studium dokončují a plánují si svou další budoucnost. Jsou nositeli špatných i dobrých zkušeností, spojuje je však zájem přispět k pozitivním změnám. Spolupráce na rubrice Vzkaz v lahvi je projevem jejich svobodné vůle.

Skupina se opakovaně schází a v otevřené diskuzi hovoří o tématech souvisejících s dosavadním životem v dětských domovech.  Do skupiny jsme přizvali ke spolupráci Jana Pfeiffera, zkušeného odborníka, psychiatra a bývalého ředitele české pobočky Lumos (charitativní organizace založená J.K.Rowlingovou). Účast jeho osobnosti ve skupině garantuje svobodné a bezpečné prostředí pro všechny účastníky diskuze. Jeho role je rolí moderátora.

K práci skupiny a jejím výstupů je nutné říci, že se jedná o výpovědi subjektivní, založené na individuální zkušenosti, formulovány jsou úzkou skupinou lidí. Je důležité rovněž zdůraznit, že výstupy by neměly být vnímány jako vynášení soudů.  Jde o příspěvek do diskuse k tématu, ve kterém je pohled klienta pohledem velmi cenným.Citlivost osobních výpovědí je pak důvodem, proč chceme chránit soukromí jejich nositelů před veřejností.

Rubriku s tématicky řazenými  výstupy z našich setkání jsme nazvali  „vzkaz v láhvi“. Bývalí klienti posílají symbolicky svůj vzkaz zpět do systému péče. Nevíme s jistotou  kam tyto vzkazy doplují, považujeme však za podstatné, že byly napsány a odeslány. Přejeme si, aby byly vzkazem také pro ty, kteří se teprve učí své pocity a potřeby pojmenovávat a sdílet.


Copyright © 2011 Vhled. o.s. Všechna práva vyhrazena. Jakékoli převzetí obsahu tohoto webu je možné jen se souhlasem jeho provozovatele.