Rozhodli jsme se na tomto místě prezentovat příspěvky, které přináší cenný pohled na transformaci systému péče o ohrožené děti a jejich rodiny. Tyto příspěvky oceňujeme zároveň také proto, že vznikly spontánně a jejich autoři nám je poskytli ke zveřejnění. Zároveň v této sekci mají své místo také rozhovory s osobnostmi, které jsou různými způsoby spjaty se systémem péče o ohrožené děti.