Pěstounská péče na přechodnou dobu

Pěstounská péče na přechodnou dobu je klíčovou součástí transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny, zejména jako alternativa ústavní péče o děti žijící mimo vlastní rodinu. Je zároveň prvním krokem ke specializaci pěstounské péče a předpoklady její úspěšné realizace (rozsah potřebných podpůrných služeb, požadavky na pěstouny, děti a jejich rodiny, státní i nestátní organizace, legislativní a finanční zajištění, atd.) budou určovat i další směr profesionalizace pěstounské péče.

Diskutujte k tématu Pěstounská péče na přechodnou dobu (2)

Prezidentské veto a související reakce

Prezident republiky Václav Klaus vetoval novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí, kterou 5. září 2012 schválila Poslanecká sněmovna PČR. Odůvodnil to mimo jiné tím, že tento zákon je bezcitný a surový a je projevem neúcty k těm, kdo se dnes poctivě věnují pěstounské péči a Česká republika by měla být naopak oceněna za svůj systém ústavní péče. Novela byla podle prezidenta přijata pod tlakem mezinárodních institucí. Prezident také uvedl, že do výchovy dětí by stát neměl rodičům zasahovat, což je postoj prezentovaný již Petrem Hájkem v předchozí písemné komunikaci s redakční radou Č je dítě? (k přečtení zde).

Diskutujte k tématu Prezidentské veto a související reakce

Návazné služby pro mladé lidi odcházející z náhradní péče

Mladým lidem opouštějícím ústavní (resp. pěstounskou) péči je nutné nabídnout komplex podpůrných služeb, které by zmírnily přechod z ústavního režimu k samostatnému životu. Cílem je zmírnit možný handicap absence podpory rodiny, omezení v oblasti vzdělání, přípravy na budoucí povolání, sebehodnocení, orientací ve společenském systému, apod.

Diskutujte k tématu Návazné služby pro mladé lidi odcházející z náhradní péče

Služby pro náhradní rodiny

Služby pro náhradní rodiny jsou nezbytným předpokladem profesionalizace a kvalitativního rozvoje pěstounské péče i osvojení. Služby jsou zaměřeny na potřeby přijímaných dětí, náhradních rodičů, ale i vlastních dětí, biologických rodičů přijatých dětí, atd., měly by být komplexní a individuálně zaměřené. Dalším rozměrem služeb je jejich dostupnost a forma poskytování. Náhradní rodiče by zároveň měli být k čerpání služeb vázáni ve prospěch svěřených dětí.

Diskutujte k tématu Služby pro náhradní rodiny

Dlouhodobá příprava dětí v ústavní péči na samostatnost

Téma dlouhodobé přípravy na samostatný život odráží znevýhodnění dětí a mladých lidí v ústavní péči vyplývající z absence rodinného prostředí, postupné socializace, přebírání vzorů, společenských rolí, atd. Cílem je práce systematická a dlouhodobá, vedoucí k prevenci selhání mladého člověka v dospělosti.

Diskutujte k tématu Dlouhodobá příprava dětí v ústavní péči na samostatnost

Copyright © 2011 Vhled. o.s. Všechna práva vyhrazena. Jakékoli převzetí obsahu tohoto webu je možné jen se souhlasem jeho provozovatele.