Diskutujte k tématu Služby pro náhradní rodiny II.

Služby pro náhradní rodiny II.

Mgr. Vlasta Neckařová: Centrum pěstounských rodin o. s. – cílené služby pro pěstouny

Mgr. Vlasta Neckařová

Pěstouni jsou lidé velmi různí, od dělníků po vysokoškoláky, od sportovců po milovníky umění. Jedno ale mají společné, rozhodli se přijmout do rodiny cizí dítě. Poskytli mu zázemí, podporu, péči a lásku. Jedná se o profesi nesmírně náročnou, často vysilující, plnou radostí, ale také starostí, úzkostí. Je to jedna z mála profesí, která má nekonečnou pracovní dobu. Pěstoun pracuje každý den v roce, po celé dny.

Děti, které přicházejí do pěstounských rodin, mají za sebou většinou již velmi obtížnou cestu životem. Jsou nuceny vyrůstat mimo svou biologickou rodinu, mimo svou komunitu. Mnohdy jsou nedůvěřivé, emocionálně nejisté, neumějí se chovat v běžných situacích, mohou být agresivní, negativistické. Jiné by naopak za krásný úsměv odešly bydlet ke každému. Tyto děti touží po jakémkoliv vztahu, snaží se z každé chvíle urvat co nejvíce pro sebe, nestarají se o pocity druhých. Proč to tak je? Ve svém životě byly svými nebližšími tak raněné, že se na druhé přestaly ohlížet a myslí už jen na sebe. Pěstounská rodina se tyto děti se zraněnou duší snaží uzdravovat. A stejně jako potřebuje podporu dítě, potřebuje ji také pěstounská rodina, která se rozhodla takové dítě přijmout.

Když jsme se na konci roku 2011 sešli s ostatními pěstouny u kávy v kuchyni u jedné z nás, vlastně jsme vůbec nevěděli, jakým směrem se budeme ubírat. Vznikla myšlenka vzniku občanského sdružení, Centra pěstounských rodin o. s. Občanské sdružení začalo od svého samotného začátku pracovat velmi pilně. Z počátku se jednalo především o volnočasové aktivity pro pěstounské rodiny. Na malou skupinku spřátelených pěstounských rodina se nabalovaly stále další a další rodiny, které měly zájem o společné trávení volného času, o společné sdílení zkušeností, starostí a radostí. Zájem o poskytované služby byl obrovský.

Přijetím Novely zákona o sociálně právní ochraně dětí nastala pro Centrum pěstounských rodin o. s. obrovská změna. Začali jsme uzavírat Dohody o výkonu pěstounské péče. Ze spřáteleného společenství pěstounů se stal poskytovatel služeb pro pěstounské rodiny. To, co dříve bylo jen službou daného okamžiku, když se podařilo získat finanční prostředky od sponzorů či z dotačního řízení, najednou mohlo začít být stálé a kontinuální. Služby, které dříve byly jen v rozhovorech o našich potřebách, tu jsou a jsou tu pro všechny.

Centrum pěstounských rodin o. s. se rozhodlo jít cestou komunitní práce s rodinami. Cílem je vytvořit uzavřenou komunitu pěstounských rodin, které se budou vzájemně znát, budou si důvěřovat, budou mít možnost sdílet své zkušenosti.

Pěstounským rodinám poskytuje Centrum pěstounských rodin o. s. vzdělávání, doprovázení rodin, odlehčovací služby, terapeutickou a psychologickou podporu i možnost společného trávení volného času. Služby jsou poskytovány pěstounským rodinám dlouhodobým i pěstounským rodinám na přechodnou dobu.

Vzdělávání probíhá formou besed a seminářů v Komunitním centru pro pěstounské rodiny v Hradci Králové, na víkendových pobytech rodin a v letních měsících i na týdenních vzdělávacích pobytech v Čechách i v zahraničí.  Vždy, když probíhá vzdělávání pěstounů, je pro děti připravený doprovodný program. Semináře se konají odpoledne či o víkendech a témata jsou zařazována podle potřeb rodin, aby se nejednalo jen o splnění povinnosti vzdělávat se, ale také o přínos pro pěstouny. V případě, že rodina má specifické potřeby či přání na program vzdělávání, je možné ho absolvovat u jiného subjektu, který potřeby pěstounů naplní.

Doprovázení pěstounských rodin považujeme za velmi důležité. Každá rodina má svého klíčového pracovníka, který je s rodinou v pravidelném kontaktu a je jí nápomocný v řešení obtížných situací, pomáhá při kontaktu s biologickou rodinou dítěte, pomáhá při komunikaci rodiny a školy dítěte... Kritéria na klíčové pracovníky byla velmi náročná. Hledali jsme pracovníka vzdělaného, který bude rozumět problematice náhradní rodinné péče a dětem, které prožily citové trauma, a zároveň bude mít bohaté osobní a rodičovské zkušenosti. Hledali jsme člověka, který bude moci být rodinám opravdu nápomocný. Nehledali jsme někoho, kdo si do rodiny přijde s dvouměsíční pravidelností jen vypít kávu a posedět. Věřím, že naše volba byla správná a klíčové pracovnice jsou pro rodiny přínosem.

Každá pěstounská rodina je specifická a stejně tak jsou specifické i její potřeby. Toto se z poskytovaných služeb nejvíce projevuje při odlehčovacích službách. Některá rodina ráda pošle děti na respitní pobyt pořádaný Centrem pěstounských rodin o. s. Jiné rodině vyhovuje využít finanční příspěvek a poslat děti na zvolený pobyt či tábor, kde je dítě zvyklé a spokojené. Jsou rodiny, které využívají odlehčovací služby v řádu hodin, kdy jsou děti hlídané v domácnosti pěstounů a pracovník se s nimi učí nebo se věnuje některé ze zájmových aktivit dětí. Jiné potřeby má rodina s malým dítětem, jiné potřeby má rodina s odrostlými dětmi. Na potřeby se Centrum pěstounských rodin o. s. snaží reflektovat. Stejně jak je tomu v odlehčovacích službách, je tomu také v poskytování psychologické a terapeutické péče. Spolupracujeme s externími odborníky.

Celé společenství také spojuje účast na volnočasových aktivitách, které jsou velmi různé. Společně jezdíme na výlety, lyžovat, oslavujeme Den dětí, na každé pobytové akci máme prostor na volnočasové aktivity.

Centrum pěstounských rodin o. s. sdružuje pěstouny z Královéhradeckého, Pardubického i Středočeského kraje. Vznikla tak skupina lidí, kteří se vzájemně respektují a mají společný cíl: poskytnout domov dětem, které nemohou vyrůstat ve své biologické rodině. Jsme velmi různí, ale máme stejný cíl.

Mgr. Vlasta Neckařová

Mgr. Vlasta Neckařová je pěstounka a předsedkyně Centra pěstounských rodin o. s.

Zaslat odkaz na článek

code
obrázek je nečitelný

zavřít X

Copyright © 2011 Vhled. o.s. Všechna práva vyhrazena. Jakékoli převzetí obsahu tohoto webu je možné jen se souhlasem jeho provozovatele.